1. Gaze cu efect de sera

Organism de verificare rapoarte de monitorizare emisii de gaze cu efect de sera - acreditat nr. 001/10 OV/04.07.2013

(vizualizare certificat si anexa)
 

2. Studii de mediu

Elaborare studii de mediu
 
 
 
 
Citeste mai multe...

3. Biocarburanti, Biolichide

Organism de certificarea biocarburantilor si biolichidelor si verificarea rapoartelor, certificat acreditare nr 3/2012, emis de Ministerul Economiei
Citeste mai multe...

ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI DE LA CEL MAI ÎNALT NIVEL PRIVIND ASIGURAREA IMPARTIALITĂŢII IN CADRUL ORGANISMULUI DE VERIFICARE

TQ CONSULTANTA ŞI RECRUTARE (OVTQCR)

In scopul asigurării unui proces de verificare/validare în care compromiterea imparţialităţii să fie foarte puţin probabilă şi pentru un control adecvat asupra mecanismului de asigurare a procesului de imparţialitate, independenţă, în calitate de Administrator al Organismului de Verificare.

S.C. TQ CONSULTANTA si RECRUTARE S.R.L (OVTQCR), înregistrat la Registrul Comerţului sub J17/1311/2005, CUI 17749444, cu sediul in str. Calea Prutului, nr.12, (incinta SC Menarom PEC SA), Galati, cod postal: 800219, tel/Fax: 0236472717; Fax: 0336802254, e-mail: office@tqconsult.ro, declar că:

 • OVTQCR nu este operator care deţine sau operează o instalaţie ce desfăşoară o activitate aflată sub incidenţa Directivei 2003/87/CE Anexa 1, anexei 1 la HG 780/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OVTQCR nu este este asociaţie sau fundaţie care are ca membri acţionari ce desfăşoară o activitate aflată sub incidenţa Directivei 2003/87/CE Anexa 1, anexei 1 la HG 780/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Acţionarii OVTQCR nu sunt acţionari şi nici administratori ai operatorilor şi/sau al entităţilor care desfăşoară activităţile sub incidenţa Directivei 2003/87/CE Anexa 1, anexei 1 la HG 780/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

La nivelul OVTQCR am implementat, documentat şi urmărim îmbunătăţirea continuă a mecanismului de identificare, protecţie, supraveghere a imparţialităţii şi a conflictului de interese parte a sistemului de management privind activitatea de verificare/validare a emisiilor de GES prin:

 • Angajament la nivelul managementului;
 • Condiţii contractuale;
 • Proceduri documentate ale sistemului de management cum este „Administrarea potenţialelor situaţii generatoare de conflicte de interese şi a riscurilor privind imparţialitatea OVTQCR” care include (Identificarea şi gestionarea conflictelor de interese, Identificarea riscurilor pentru imparţialitate, Măsuri de protecţie a imparţialităţii);
 • Supravegherea imparţialităţii (prin personal independent de funcţionarea organismului de verificare);

Prin asigurarea imparţialităţii în la nivelul OVTQCR am identificat riscurile şi asigurăm măsuri active de eliminare a acestora pentru:

 • Surse de venit
 • Interes propriu
 • Auto analiza
 • Familiaritate
 • Intimidare

 

Administrator