1. Gaze cu efect de sera

Organism de verificare rapoarte de monitorizare emisii de gaze cu efect de sera - acreditat nr. 001/10 OV/04.07.2013

(vizualizare certificat si anexa)
 

2. Studii de mediu

Elaborare studii de mediu
 
 
 
 
Citeste mai multe...

3. Biocarburanti, Biolichide

Organism de certificarea biocarburantilor si biolichidelor si verificarea rapoartelor, certificat acreditare nr 3/2012, emis de Ministerul Economiei
Citeste mai multe...

APELURI

Apel – cerere adresată de client sau partea responsabilă către organismul de validare sau verificare pentru reconsiderarea unei decizii luate deja, referitoare la cifra emisiilor inscrisă in raportul de monitorizare/raportul de verificare.

Procedura OV-TQCR pentru tratarea apelurilor are la bază următoarele principii:

  • tratarea imparțială și confidențială a apelurilor
  • evidența, accesul si pătrarea tuturor înregistrărilor referitoare la apeluri precum și a acțiunilor corective întreprinse;
  • rezolvarea oportună a apelurilor;
  • confidențialitate - protejarea informaţiilor furnizate de apelant;
  • obiectivitate şi responsabilitate în evalurea apelului (persoana responsabilă are competenţa necesară evaluării din punct de vedere tehnic şi formal, şi răspunde pentru deviz;

Dacă apelantul nu poate sau nu doreşte să furnizeze toate informaţiile solicitate în termenul convenit, astfel încât apelul să poată fi considerat valid, apelul se închide şi administratorul informează în scris apelantul cu justificarea acţiunilor OV-TQCR.

Procesul de tratare a apelurilor de către OV-TQCR include etapele:

  • primirea, înregistrarea si validarea apelurilor;
  • evaluarea/investigarea apelului;
  • închiderea apelului stabilire masuri corective;
  • verificare eficacitate acțiuni corective;