1. Gaze cu efect de sera

Organism de verificare rapoarte de monitorizare emisii de gaze cu efect de sera - acreditat nr. 001/10 OV/04.07.2013

(vizualizare certificat si anexa)
 

2. Studii de mediu

Elaborare studii de mediu
 
 
 
 
Citeste mai multe...

3. Biocarburanti, Biolichide

Organism de certificarea biocarburantilor si biolichidelor si verificarea rapoartelor, certificat acreditare nr 3/2012, emis de Ministerul Economiei
Citeste mai multe...

PROCESUL DE VERIFICARE

Activitatea de verificare a rapoartelor operatorilor se desfasoara pe baza referentialelor:


SR EN ISO 14065:2013 ver. eng. Gaze cu efect de seră. Cerinţe pentru organismele care efectuează validarea şi verificarea emisiilor gazelor cu efect de seră, pentru utilizarea în acreditare sau în alte forme de recunoaştere

SR EN ISO 14064-1:2012 Gaze cu efect de seră. Partea 1: Specificaţii şi ghid, la nivel de organizaţie, pentru cuantificarea şi raportarea emisiilor şi a cantităţilor îndepărtate de gaze cu efect de seră.

SR EN ISO 14064-2:2012 Gaze cu efect de seră. Partea 2: Specificaţii şi ghid, la nivel de proiect, pentru cuantificarea, monitorizarea şi raportarea reducerilor de emisii sau a îmbunătăţirii gradului de îndepărtare a gazelor cu efect de seră.

SR ISO 14064-3: 2012 Gaze cu efect de seră. Partea 3: Specificaţii şi ghid pentru validarea şi verificarea declaraţiilor referitoare la gaze cu efect de seră.

Regulamentul (UE) nr 601/2012 al Comisiei din 21.06.2012 privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

Regulamentul (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21.06.2012 – privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră si a rapoartelor privind datele tonă-kilometru si acreditarea verificatorilor in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

Conform „Lista documente externe / de reglementare” cod F1-PG01 OVTQCR.

PROCESUL DE VERIFICARE:

Analiza strategică

Analiza strategică impune o vedere de ansamblu a procesului de verificare şi trebuie să stea la baza întocmirii planului de verificare.

Analiza stategică urmareste evaluarea următoarelor elemente:

- dimensiunea si natura operatorului;

- distributia informațiilor în diferite locaii;

- numărul și tipul zborurilor;

- metoda de monitorizare;

- activități privind fluxul de date, sistemul și mediul de control;

- natura, domeniul şi complexitatea echipamentelor şi proceselor care genereaza EGES, inclusiv măsurarea şi înregistrarea fluxului de energie şi a materialelor, modalităţile prin care acurateţea sistemului de măsurare influenţează marja de incertitudine, ce caracterizează regimul de operare ale instalației de-a lungul anului;

- mediul organizațional, ce presupune structura de organizare care gestioneaza sistemul de operare, de mentenanţă şi/sau de înregistrare a datelor, din care sunt derivate informaţiile privind EGES generate de instalaţie.

Analiza de risc

Analiza de risc urmarește evaluarea nivelului riscurilor legate de domeniul si complexitatea activitatilor desfașurate, precum și a metodologiei de compilare a datelor și informațiilor cuprinse in documentația existenta - completate cu ipotezele şi estimările necesare (prudente).

În scopul planificării și punerii în aplicare a unei verificări eficiente echipa de verificare identificaă si analizează următoarele elemente:

- riscurile inerente – susceptibilitatea unui parametru din raportul operatorului de a contine inexactități care pot fi materiale inainte de a lua in considerare efectul activităților de control;

- riscurile de control - susceptibilitatea unui parametru din raportul unui operator sau al unui operator de aeronave de a conține inexactități care pot fi materiale atunci când sunt luate individual sau agregate cu alte inexactități, fapt care nu este împiedicat sau identificat și corectat la timp de sistemul de control;

- riscul de identificare - riscul ca verificatorul să nu identifice o inexactitate materială.

Procesul de verificare

In conformitate cu Programul de verificare acceptat de către operator, echipa de verificare efectueaza vizita pe amplasament pentru a realiza interviuri cu toți factorii implicați in obținerea, colectarea, centralizarea, analizarea si arhivarea datelor și informațiilor cuprinse in documentatia solicitata de catre AP si colectarea de probe și documente suficiente care să asigure rezonabil că raportul operatorului nu conține inexactități materiale, interpretări greșite sau omisiuni.

Procesul de verificare se finalizează in momentul in care s-au evaluat toate datele si informațiile cuprinse in raportul de monitorizare întocmit de catre operator.

Raportul de verificare este întocmit de către echipa de verificare, respectând formatul aprobat la nivel national.